Zadanie 28.

Do pomiaru wartości rezystancji służy
  1. omomierz,
  2. watomierz.
  3. woltomierz,
  4. amperomierz.
A