Zadanie 27.

„Gorące podłączenie” („hot-plug”) oznacza, że podłączane urządzenie jest
  1. sterowane temperaturą.
  2. kompatybilne z komputerem.
  3. sprawne po zainstalowaniu właściwych sterowników.
  4. sprawne zaraz po podłączeniu, bez konieczności wyłączania bądź restartowania systemu.
D