Zadanie 27.

Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
  1. dyszy.
  2. elektromagnesu.
  3. elektrody ładującej.
  4. utrwalacza termicznego.
B