Zadanie 27.

Na rysunku przedstawiono schemat zasady działania
  1. karty dźwiękowej.
  2. kontrolera USB.
  3. karty graficznej.
  4. modemu.
A