Zadanie 26.

Recykling można określić jako
  1. odzysk.
  2. produkcję.
  3. segregację.
  4. oszczędność.
A