Zadanie 26.

Zużyte kasety od drukarek należy
  1. przekazać do wydziału ochrony środowiska.
  2. przekazać firmie utylizującej tego typu odpady.
  3. wyrzucić do pojemnika z odpadami komunalnymi.
  4. wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na plastik.
B