Zadanie 26.

Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane program korzystał do tej pory użytkownik?
  1. Adware.
  2. Freeware.
  3. Shareware.
  4. Public domain.
C