Zadanie 25.

Oznakowanie CE informuje, że
  1. wyrób jest zgodny z normami ISO.
  2. wyrób jest wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej.
  3. producent sprawdził produkt pod względem wydajności i ergonomii.
  4. wyrób spełnia wymagania pod względem bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
D