Zadanie 25.

Wydruk z drukarki igłowej odbywa się przy użyciu zestawu stalowych igieł w ilości
  1. 6, 9 lub 15.
  2. 10, 20 lub 30.
  3. 9, 24 lub 48.
  4. 9, 15 lub 45.
C