Zadanie 25.

Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni
  1. otrzymany dokument urzędowy.
  2. własne autorskie filmy z demonstracji ulicznych.
  3. wykonane przez siebie zdjęcia obiektów wojskowych.
  4. obraz płyty systemu operacyjnego Windows 7 Home.
D