Zadanie 25.

Umieszczany na urządzeniach symbol, będący certyfikatem zgodności urządzeń pod względem emisji promieniowania, ergonomii, oszczędności i ekologii, przedstawiono na rysunku
A