Zadanie 24.

Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
  1. zmiany kodu programu.
  2. używania programu bezterminowo.
  3. kopiowania programu na nośniki zewnętrzne.
  4. korzystania z usług udostępnionych przez serwer.
D