Zadanie 23.

Oprogramowanie OEM (Original Equipment Manufacturer) przypisane jest do
  1. właściciela/nabywcy komputera.
  2. komputera (lub jego części), na którym jest zainstalowane.
  3. systemu operacyjnego zainstalowanego na danym komputerze.
  4. do wszystkich komputerów w danym gospodarstwie domowym.
B