Zadanie 23.

W dokumentacji płyty głównej jest informacja „Wsparcie dla S/PDIF Out“. Oznacza to, że dana płyta główna zawiera
  1. cyfrowe złącze sygnału video.
  2. cyfrowe złącze sygnału audio.
  3. analogowe złącze sygnału wyjścia video.
  4. analogowe złącze sygnału wejścia video.
B