Zadanie 23.

Które narzędzie należy użyć w systemie Windows do wyświetlenia informacji na temat problemów systemowych?
  1. Zasady grupy.
  2. Podgląd zdarzeń.
  3. Foldery udostępnione.
  4. Harmonogram zadań.
B