Zadanie 22.

Postcardware to rodzaj
  1. karty sieciowej.
  2. wirusa komputerowego.
  3. licencji oprogramowania.
  4. usługi poczty elektronicznej.
C