Zadanie 22.

Asynchronicznym interfejsem szeregowym zgodnym ze standardem RS-232 jest port
  1. LPT
  2. ECP
  3. EPP
  4. COM
D