Zadanie 22.

W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
  1. nie może należeć do żadnej grupy.
  2. może należeć tylko do grupy globalnej.
  3. może należeć tylko do grupy o nazwie Goście.
  4. może należeć do grup lokalnych i do grup globalnych.
D