Zadanie 22.

Przedstawiony na rysunku symbol oznacza produkt
  1. nadający się do powtórnego przetworzenia
  2. przeznaczony do powtórnego użycia.
  3. biodegradowalny.
  4. niebezpieczny.
A