Zadanie 21.

Zgodnie z zamieszczonym cennikiem, średni koszt wyposażenia stanowiska komputerowego wynosi
  1. 2000,00 zł.
  2. 4350,00 zł.
  3. 5000,50 zł.
  4. 6700,00 zł.
B