Zadanie 21.

Do podłączenia dysku wyposażonego w interfejs SAS należy zastosować kabel pokazany na rysunku
D