Zadanie 20.

Do zarządzania programami i usługami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 należny wykorzystać program
  1. config.sys.
  2. autorun.inf.
  3. autoexec.bat.
  4. msconfig.exe.
D