Zadanie 20.

Przerywając pracę na komputerze zachowujemy możliwości szybkiego powrotu do pracy po wybraniu w systemie Windows opcji
  1. wylogowania.
  2. stanu wstrzymania.
  3. zamknięcia systemu.
  4. uruchomienia ponownego.
B