Zadanie 19.

Autorskie prawo osobiste twórcy do programu komputerowego
  1. nigdy nie wygasa.
  2. trwa 50 lat od daty pierwszej publikacji.
  3. trwa 70 lat od daty pierwszej publikacji.
  4. trwa wyłącznie przez czas życia jego twórcy.
A