Zadanie 19.

Koszt wydrukowania jednej strony tekstu wynosi 95 gr, natomiast koszt przygotowania jednej płyty CD to 1,54 zł. Jakie koszty poniesie firma, przygotowując płytę z prezentacjami oraz 120 stronicowy poradnik?
  1. 115,54 zł
  2. 120,95 zł
  3. 145,54 zł
  4. 154,95 zł
A