Zadanie 18.

Program firewall stosuje się w celu zabezpieczenia
  1. dysku przed przepełnieniem.
  2. systemu przed błędnymi programami.
  3. sieci LAN i systemów przed intruzami.
  4. procesora przed przeciążeniem ze strony systemu.
C