Zadanie 18.

Aby najlepiej zabezpieczyć zgromadzone dane przed odczytem na wypadek kradzieży komputera, należy
  1. zastosować atrybut ukryty dla wszystkich ważnych plików.
  2. wykonać punkt przywracania systemu.
  3. zastosować szyfrowanie partycji.
  4. zabezpieczyć konta hasłem.
C