Zadanie 17.

W systemie Windows 7 narzędzie trybu poleceń Cipher.exe służy do
  1. podglądu plików tekstowych.
  2. zarządzania rozruchem systemu.
  3. przełączania monitora w tryb oczekiwania.
  4. szyfrowania i odszyfrowywania plików i katalogów.
D