Zadanie 17.

Wskaż 24-pinowe lub 29-pinowe złącze żeńskie, które może przesyłać skompresowany cyfrowy sygnał na monitor.
  1. VGA
  2. HDMI
  3. RCA
  4. DVI
D