Zadanie 16.

W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
  1. set
  2. tar
  3. sed
  4. awk
B