Zadanie 15.

W systemie Windows domyślne konto administratora po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
  1. nie pozwala na zmianę hasła dostępu do konta.
  2. umożliwia uruchamianie niektórych usług z tego konta.
  3. jest niedostępne, gdy system uruchomi się w trybie awaryjnym.
  4. pozostaje dostępne po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym.
D