Zadanie 15.

Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, należy uruchomić
  1. program chkdsk.
  2. program scandisk.
  3. oczyszczanie dysku.
  4. defragmentację dysku.
D