Zadanie 15.

Użycie polecenia fsck w systemie Linux spowoduje
  1. sprawdzenie integralności systemu plików.
  2. wyświetlenie parametrów plików.
  3. zmianę praw dostępu do pliku.
  4. odszukanie pliku.
A