Zadanie 15.

W systemie Windows 7, do modyfikacji konfiguracji rozruchowej komputera za pomocą linii poleceń, należy zastosować polecenie
  1. bootcfg
  2. bootfix
  3. bcdedit
  4. config
C