Zadanie 14.

W systemie Linux wyświetlenie informacji o uruchomionych procesach umożliwia polecenie
  1. ls
  2. ps
  3. su
  4. rm
B