Zadanie 14.

Zastosowanie polecania net localgroup w systemie Windows spowoduje
  1. skompresowanie wszystkich plików.
  2. wyświetlenie zdefiniowanych w systemie lokalnych grup użytkowników.
  3. utworzenie dowolnej grupy użytkowników.
  4. defragmentację plików.
B