Zadanie 13.

W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików na dysku z FAT32 na NTFS należy skorzystać z programu
  1. convert
  2. replace
  3. subst
  4. attrib
A