Zadanie 13.

W systemie Windows wymagania co do złożoności hasła należy określić w
  1. BlOS-ie.
  2. autostarcie.
  3. panelu sterowania.
  4. zasadach zabezpieczeń lokalnych.
D