Zadanie 13.

Aby wstrzymać działanie programu zapisanego w pliku wsadowym Windows, do momentu naciśnięcia dowolnego klawisza należy użyć komendy
  1. echo off
  2. echo on
  3. pause
  4. stop
C