Zadanie 13.

Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest
  1. automatyczne uruchomienie ostatnio otwartej gry.
  2. automatyczne tworzenie kopii danych na nowo podłączonym nośniku pamięci.
  3. wykrycie nowo podłączonego sprzętu i automatycznie przydzielenie mu zasobów.
  4. automatyczne odinstalowanie sterowników, które przez dłuższy czas nic były używane.
C