Zadanie 12.

W systemie Linux do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów służy polecenie
  1. ps
  2. sed
  3. proc
  4. sysinfo
A