Zadanie 12.

Aby zmienić właściciela pliku w systemie Linux, należy użyć polecenia
  1. ps
  2. pwd
  3. chown
  4. chmod
C