Zadanie 12.

System plików, który nie wspiera tworzenia wewnętrznego dziennika zmian, zwanego księgowaniem to
  1. FAT32
  2. NTFS
  3. ext3
  4. ext4
A