Zadanie 12.

Najczęstszą przyczyną rozmazywania się tonera na wydrukach z drukarki laserowej jest
  1. zbyt niska temperatura utrwalacza.
  2. uszkodzenie rolek.
  3. zacięcie papieru.
  4. zanieczyszczenie wnętrza drukarki.
A