Zadanie 11.

Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynność
  1. kopiowania.
  2. otwierania okna wyszukiwania.
  3. odświeżania zawartości bieżącego okna.
  4. uruchamiania drukowania zrzutu ekranowego.
C