Zadanie 11.

W którym typie macierzy, przestrzeń wszystkich dysków fizycznych jest widziana jako jeden dysk logiczny?
  1. RAID 0
  2. RAID 1
  3. RAID 2
  4. RAID 5
A