Zadanie 10.

Polecenie msconfig uruchamia w systemie Windows
  1. panel sterowania.
  2. menedżera zadań.
  3. menedżera plików.
  4. narzędzie konfiguracji systemu.
D