Zadanie 10.

Wynik działania polecenia ls -l użytego w systemie Linux przedstawia rysunek
D