Zadanie 33.

Spuchnięte kondensatory elektrolityczne w sekcji zasilania monitora LCD mogą spowodować uszkodzenie
  1. przewodów sygnałowych.
  2. układu odchylania poziomego.
  3. inwertera oraz podświetlania matrycy.
  4. przycisków znajdujących na panelu monitora.
C