Zadanie 31.

Aby sprawdzić statystyki użycia pamięci wirtualnej w systemie Linux, należy sprawdzić zawartość pliku
  1. xload
  2. /etc/inittab
  3. pagefile.sys
  4. /proc/vmstat
D